Δρομολόγια 27 Μαίου με 09 Ιουνίου

Print Friendly, PDF & Email

Τιμή εισιτηρίου ανά αποβίβαση 2 €

 

Από ΑΔΑΜΑΝΤΑ προς ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟ – ΠΛΑΚΑ – ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ (ΑΡΧ. ΘΕΑΤΡΟ) – ΤΡΥΠΗΤΗ ( Δείτε τη διαδρομή )

07:30 – 08:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 15:00 – 16:30 – 18:30 – 20:30 – 21:30


Από ΤΡΥΠΗΤΗ προς ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ (ΑΡΧ. ΘΕΑΤΡΟ) – ΠΛΑΚΑ – ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟ – ΑΔΑΜΑΝΤΑ( Δείτε τη διαδρομή )

06:30 – 07:50 – 09:50 – 10:50 – 11:50 – 13:50 – 14:40 – 15:50 – 17:50 – 19:50 – 20:50


Από ΑΔΑΜΑΝΤΑ προς ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ – ΜΥΤΑΚΑΣ -ΠΑΧΑΙΝΑ – ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΣ – ΦΥΛΑΚΩΠΗ – ΠΟΛΛΩΝΙΑ ( Δείτε τη διαδρομή )

06:45 – 10:30 – 14:00 – 17:15


Από ΠΟΛΛΩΝΙΑ προς ΦΥΛΑΚΩΠΗ – ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΣ – ΠΑΧΑΙΝΑ – ΜΥΤΑΚΑΣ – ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ – ΑΔΑΜΑΝΤΑ ( Δείτε τη διαδρομή )

07:15 – 11:00 – 14:30 – 17:45


Από ΑΔΑΜΑΝΤΑ προς ΖΕΦΥΡΙΑ – ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ ( Δείτε τη διαδρομή )

11:15 – 15:00


Από ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ προς ΖΕΦΥΡΙΑ – ΑΔΑΜΑΝΤΑ ( Δείτε τη διαδρομή )

11:40 – 15:30


Από ΑΔΑΜΑΝΤΑ προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗ – ΠΡΟΒΑΤΑ ( Δείτε τη διαδρομή )

12:15 – 16:20


Από ΠΡΟΒΑΤΑ προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΑΔΑΜΑΝΤΑ ( Δείτε τη διαδρομή )

12:50 – 16:50


Από ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗ προς ΑΔΑΜΑΝΤΑ ( Δείτε τη διαδρομή )

12:30 – 16:30


Από ΑΔΑΜΑΝΤΑ προς ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ( Δείτε τη διαδρομή )

10:10 – 13:10 – 16:00


Από ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ προς ΑΔΑΜΑΝΤΑ( Δείτε τη διαδρομή )

10:20 – 13:20 – 16:10


Από ΑΔΑΜΑΣ προς ΤΣΙΓΚΡΑΔΟ – ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ ( Δείτε τη διαδρομή )

12:15 – 16:20


Από ΤΣΙΓΚΡΑΔΟ προς ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ – ΑΔΑΜΑΣ ( Δείτε τη διαδρομή )

12:40 – 16:40


Από ΑΔΑΜΑΣ προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ( Δείτε τη διαδρομή )

11:15 – 12:15 – 15:00 – 16:20


Από ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ προς ΑΔΑΜΑΣ ( Δείτε τη διαδρομή )

13:00 – 17:00


============================

ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 

 

Print Friendly, PDF & Email

MilosBuses