Δρομολόγια 20 Μαΐου με 26 Μαΐου

Print Friendly, PDF & Email

Τιμή εισιτηρίου ανά αποβίβαση 2 €

 

Από ΑΔΑΜΑΝΤΑ προς ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟ – ΠΛΑΚΑ – ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ (ΑΡΧ. ΘΕΑΤΡΟ) – ΤΡΥΠΗΤΗ ( Δείτε τη διαδρομή )

07:30 – 08:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 15:00 – 16:30 – 18:30 – 20:30


Από ΤΡΥΠΗΤΗ προς ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ (ΑΡΧ. ΘΕΑΤΡΟ) – ΠΛΑΚΑ – ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟ – ΑΔΑΜΑΝΤΑ( Δείτε τη διαδρομή )

06:30 – 07:50 – 09:45 – 10:45 – 11:45 – 13:50 – 15:50 – 17:50 – 19:50


Από ΑΔΑΜΑΝΤΑ προς ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ – ΜΥΤΑΚΑΣ -ΠΑΧΑΙΝΑ – ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΣ – ΦΥΛΑΚΩΠΗ – ΠΟΛΛΩΝΙΑ ( Δείτε τη διαδρομή )

06:45 – 14:00


Από ΠΟΛΛΩΝΙΑ προς ΦΥΛΑΚΩΠΗ – ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΣ – ΠΑΧΑΙΝΑ – ΜΥΤΑΚΑΣ – ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ – ΑΔΑΜΑΝΤΑ ( Δείτε τη διαδρομή )

07:15 – 14:30


Από ΑΔΑΜΑΝΤΑ προς ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ( Δείτε τη διαδρομή )

10:00 – 12:00


Από ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ προς ΑΔΑΜΑΝΤΑ( Δείτε τη διαδρομή )

10:10 – 12:10 – 16:00


 

============================

ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

===============

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

MilosBuses