Δρομολόγια 10 Ιουνίου με 16 Ιουνίου

Print Friendly, PDF & Email

Τιμή εισιτηρίου ανά αποβίβαση 2 €

 

Από ΑΔΑΜΑΝΤΑ προς ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟ – ΠΛΑΚΑ – ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ (ΑΡΧ. ΘΕΑΤΡΟ) – ΤΡΥΠΗΤΗ ( Δείτε τη διαδρομή )

07:30 – 08:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 15:00 – 16:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 21:30 – 22:30


Από ΤΡΥΠΗΤΗ προς ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ (ΑΡΧ. ΘΕΑΤΡΟ) – ΠΛΑΚΑ – ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟ – ΑΔΑΜΑΝΤΑ( Δείτε τη διαδρομή )

06:30 – 07:50 – 09:50 – 10:50 – 11:50 – 13:40- 14:40 – 15:50 – 17:50 – 18:50 – 19:50 – 20:50 – 21:50


Από ΑΔΑΜΑΝΤΑ προς ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ – ΜΥΤΑΚΑΣ -ΠΑΧΑΙΝΑ – ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΣ – ΦΥΛΑΚΩΠΗ – ΠΟΛΛΩΝΙΑ ( Δείτε τη διαδρομή )

06:45 – 09:15 – 10:30 -14:00 – 17:15 – 19:40


Από ΠΟΛΛΩΝΙΑ προς ΦΥΛΑΚΩΠΗ – ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΣ – ΠΑΧΑΙΝΑ – ΜΥΤΑΚΑΣ – ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ – ΑΔΑΜΑΝΤΑ ( Δείτε τη διαδρομή )

07:10 – 09:45 – 11:00 – 14:30 – 17:45 – 20:00


Από ΑΔΑΜΑΝΤΑ προς ΖΕΦΥΡΙΑ – ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ ( Δείτε τη διαδρομή )

11:15 – 15:00


Από ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ προς ΖΕΦΥΡΙΑ – ΑΔΑΜΑΝΤΑ ( Δείτε τη διαδρομή )

11:40 – 15:30


Από ΑΔΑΜΑΝΤΑ προς ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗ – ΠΡΟΒΑΤΑ ( Δείτε τη διαδρομή )

12:15 – 16:20 – 18:20


Από ΠΡΟΒΑΤΑ προς ΑΔΑΜΑΝΤΑ ( Δείτε τη διαδρομή )

12:50 – 16:50 – 18:50


Από ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗ προς ΑΔΑΜΑΝΤΑ ( Δείτε τη διαδρομή )

12:30 – 16:30 – 18:30


Από ΑΔΑΜΑΝΤΑ προς ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ( Δείτε τη διαδρομή )

10:10 -13:10 – 16:00


Από ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ προς ΑΔΑΜΑΝΤΑ( Δείτε τη διαδρομή )

10:20 – 13:20 – 16:10 – 19:10


Από ΑΔΑΜΑΣ προς ΤΣΙΓΚΡΑΔΟ – ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ ( Δείτε τη διαδρομή )

12:15 – 16:20 – 18:20


Από ΤΣΙΓΚΡΑΔΟ προς ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ – ΑΔΑΜΑΣ ( Δείτε τη διαδρομή )

12:40 – 16:40 – 18:40


Από ΑΔΑΜΑΣ προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ( Δείτε τη διαδρομή )

11:15 – 12:15 – 15:00 – 16:20 – 18:20


Από ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ προς ΑΔΑΜΑΣ ( Δείτε τη διαδρομή )

12:50 – 16:50 – 18:50


 

============================

ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

MilosBuses