Από Πλάκα προς Αδάμαντα

Πλάκα

Η Πλάκα είναι η πρωτεύουσα της Μήλου, χτισμένη στην κορυφή ενός λόφου που προσφέρει εκπληκτική θέα σε ολόκληρο το νησί.

Αδάμαντας

Print Friendly, PDF & Email

MilosBuses